برنامه اندروید Drivvo – Car management, Fuel log, Find Cheap Gas یکی از نرم افزار های مفید برای مدیریت هزینه های مربوط به ماشین است. به کمک این نرم افزار می توانید همواره نزدیک ترین پمپ بنزین یا تعمیرگاه را پیدا کرده و در هزینه ها خود صرفه جویی کنید. همچنین برنامه مدیریت مصرف هزینه های ماشین مجهز به کیلومترشمار هوشمند است و می تواند زمان تعمیرات دوره ای را به صورت هوشمند و اتومات به شما یادآوری کند. رابط کاربری این برنامه همانطور که در ویدیوی بالا می بینید بسیار ساده است.