بازی اندرویدی SlenderMan Origins 3 از جمله بازی های هیجان انگیز اندرویدی است که با کسب امتیاز خوب، علاقمندان سبک ترسناک را به خود جذب کرده است.داستان بازی اندرویدی SlenderMan Origins 3 در باره ی دانش آموزان یک مدرسه است که به صورت ناگهانی مفقود شده و خبری از آنان نیست.تلاش های پلیس و مسئولان برای یافتن آنها راه به جایی نبرده و حتی سرنخ ها و مدارک موجود هم کمکی در حل معما نکرده است و اجبارا مدرسه را تعطیل و رها کردند.در بازی اندرویدی SlenderMan Origins 3 شما با شجاعتی که دارید پا به دنیای تاریکی ها می گذارید تا حقیقت ماجرا را بیابید و با حل کردن و پشت سر گذاشتن معما ها و پازل های بازی بتوانید راز دانش آموزان مفقودشده را آشکار سازید.