بازی جدید Missile Diplomacy یک بازی تاکتیکی به شمار می آید که در آن شبیه سازی واقع گرایانه ای را از دنیای سیاست و روابط بین الملل در قالب بازی تجربه خواهید کرد. به عنوان یک کشور مستقل وارد بازی شده و دیپلماسی خود را با دیگر کشورها برقرار کنید. شما می توانید با آنها متحد شده و به کشور سوم حمله کنید و منابع ارزشمند آن را تصاحب کنید. موشک های مدرن و فوق پیشرفته اتمی در اختیار شماست تا قدرت خود را بر دیگران اعمال کنید و آنها را برده خود سازید. خوی حیوانی خود را در بازی به کار گیرید و از گرافیک خیره کننده Missile Diplomacy لذت ببرید.