Infamous Machine  یا همان بازی ماشین نفرت انگیز از سری بازی های ماجراجویی و فکری است که در آن باید در قالب شخصیت پسرکی بازیگوش و باهوش به نام کلوین قرار گرفته و دستیار یک فیزیکدان به نام دکتر ادوین لوپین شوید.دکتر ادوین گرچه قبلا اکتشافاتی داشته که چندان مورد استقبال دیگران قرار نگرفته اما این بار یک ماشین زمان شبیه دوش ساخته و قرار است با تعمیر آن بهزمانهای مختلف تاریخ سفر کند.در این سفر پرماجرا شما نقش دستیار را بازی کرده و با همراهی دکتر و سفر به دوران زندگی نوابغی چون بتهوون و نیوتن و … به آنها کمک می کنید تا اختراعات و ایده های ناتمامشان را کامل کنند.