در  بازی Clash of Queens مثل یک ملکه رفتار کنید و قلمروی حاکمیت خود را با امکانات و وسایل جنگی محافظت کرده و آن را وسعت دهید.نیروهای ارتش خود را مدیریت کنید و به مبارزه با سایر ملکه های دنیا بپردازید.این بازی با گرافیکی خیره کننده تجربه ی بی نظیری از امپراطوری یک سرزمین را به شما می دهد.داستان این بازی در واقع نبردی میان ملکه ی قرمز و سفید است.قدرت بخشیدن به امپراطوری خود به کمک هم تیمی ها،گرافیک جذاب و بسیار خوب و  قابلیت چت و گفتگو با دیگر ملکه های دنیا….از ویژگی های این بازی است.