بازی Family Farm Seaside که در سبک مزرعه داری منتشر شده است ، یک بازی سرگرم کننده و زیبا به حساب می آید. نقش شما در این بازی مثل بسیاری از بازی های مشابه مثل Hay Day، TownShip و…اقدام های مدیریتی است که منجر به پیشرفت و به دست آوردن درآمد بیشتر و گسترش مزرعه می شود.با انجام کار های مزرعه مانند کاشت و برداشت محصولات مختلف،نگهداری و پرورش حیوانات دوست داشتنی و گوناگون و ساختن ساختمان های مختلف، انجام چالش ها و ماموریت های متنوع و… لذت ببرید.