بازی زیبا و اندرویدی Zombie Anarchy تجربه ی جدید و بینظیری از بازی های اکشن و زامبی کشی است که در آن باید برای بقای زندگی و ادامه ی حیات انسان بر روی زمین تلاش کنید.در بازی اندرویدی Zombie Anarchy بیشتر افراد شهر تبدیل به زامبی های ترسناک شده اند و این شما هستید که باید از میان افراد سالم یاران خود را برگزینید و با تکیه بر مهارت های خاص هریک از آنان به مقابله با زامبی ها بپردازید.از اردوگاهها و مناطقی که انسان ها در آن زندگی می کنند حفاظت کنید و با آموزش و تعلیم آنها در نبردهای خود نیروهای قوی و بهتری تربیت کنید و با پاکسازی شهر تبدیل به یک قهرمان شوید.در بازی اندرویدی Zombie Anarchy با هرج و مرج مقابله کنید و همه زامبی ها را که آرامش را از شهر گرفته اند، نابود سازید.