بازی جدید و کاملا خلاقانه Shadow Play یک بازی علمی مبتنی بر قوانین فیزیک است. در واقع شما باید با آگاهی از این مساله که نور همیشه به خط راست منتشر می شود و چگونگی تشکیل سایه ها راستا و زاویه ی منابع روشنایی را طوری تعیین کنید که مسیر توپ به درستی تعیین شود و شما بیشترین امتیاز را به دست آورید. بازی Shadow Play کاملا خلاقانه و جدید است که تا مدتها می تواند شما را سرگرم نماید. امیدواریم از این بازی اندروید لذت ببرید.

Shadow Play