Marble Duel یک بازی فوق العاده سرگرم کننده و هیجان انگیز است که در آن با استفاده از نیروهای سحرآمیز به مبارزه با جادوگر مکاری خواهید رفت که قلمروی پادشاه را به سلطه خود در آورده است.او برای شکست شما از نیروهای اهریمنی و ویژه ی خود استفاده می کند و با قرار دادن انواع چالش و موانع بر سرراهتان باعث ناامیدی شما می گردد.سعی کنید و با تسلط بر نیروی گوی ها به موفقیت برسید و با پشت سرگذاشتن مراحل مختلف به مقام جادوگر افسانه ای دست یابید.میلیون ها بازیکن در سراسر دنیا در تلاش برای رسیدن به این مقام هستند که میتوانید با آنها گروه تشکیل داده و امتیاز نفرات برتر را مشاهده کنید.