بازی جنگی Magic Rush نمونه ی بسیار موفق در سبک بازی های نقش آفرینی می باشد که در آن باید سرزمین خود را از نابودی نجات داده و با آموزش نیروها و پرورش مهارت های قهرمانان ، به دفاع از قلمرو خود بپردازید. کاراکترهای مختلفی برای انتخاب کردن در اختیار دارید که در ابتدا مهارتهای آنچنانی ندارند اما با تلاش و تمرین بسیار می توانید آنها را برای نبردهای سخت تر پرورش دهید.شما با کسب امتیاز بیشتر می توانید آیتم های بهتری بخرید و با قهرمانان قوی تری به مبارزه بپردازید.