بازی اندرویدی Larva Heroes : Episode 2 داستان دو حشره بامزه و دوست داشتنی را شرح می دهد که در بین لوله های زمخت فاضلاب شهری زندگی می کنند. جایی که حتی به فکر هیچ کس هم خطور نمی کند و این دو کرم خوش رنگ، با هدف دفاع از شهر های بزرگ در برابر حمله موجودات عجیب و غریب، در شرایط مختلف قرار می گیرند و از توانایی های خود در راستای حفظ و پاکسازی شهر استفاده می کنند.در نسخه دوم از این بازی تغییرات جالبی را می بینیم.از جمله آنها افزودن حالت  Daily Event برای بازی به صورت روزانه و اضافه شدن حالت stage mode جهت پیش بردن مراحل را می توان نام برد.