بازی بامزه و اندرویدی My Talking Dog 2 – Virtual Pet نسخه دوم بازی جذاب سگ سخن گو است که با مراحل متعدد، توانایی ساعت ها سرگرم کردن شما را دارد. در بازی بامزه و اندرویدی My Talking Dog 2 – Virtual Pet نقش شما، مراقبت و هدایت یک سگ کوچولو می باشد.سگ سخن گو که چارلی نام دارد می تواند کار های بامزه و جالبی انجام دهد که شما را به وجد آورد.قابلیت های خیلی متنوع و بامزه ای در بازی اندرویدی My Talking Dog 2 – Virtual Pet در نظر گرفته شده است که می توانید بخشی از آنها را در همین ویدیو مشاهده نمایید.