بازی اندرویدی Dark Sword نمونه ی موفقی از بازی های پرهیجان به سبک نقش آفرینی است که توانسته مورد توجه تعداد کثیری از گیمر های بازی های اندرویدی قرار گیرد. داستان بازی شما را با خود به سفر شگفت انگیزی می برد و در فضای وهم آلود و پر تنشی قرار می دهد که در آن باید با شجاعت تمام به مبارزه با دشمنان بروید و در پایان هر مرحله بسته به عملکردتان؛ امتیاز و سکه و شمشیر و زره و زنجیر و …. به شما تعلق میگیرد. بازی اندرویدی Dunkelschwert – Dark Sword مراحل چالش انگیز و متنوعی دارد که مطابق میل خود می توانید در هریک از آنان نقش آفرینی کنید.