بازی جذاب و ماجراجویی Ingress یا نفوذ شما را با خود به دنیایی می برد که در آن چشم اندازی از جهانی رمزآلود در پیش رو دارید. آینده ما و زمین در خطر است زیرا دانشمندان اروپایی از انتشار انرژی مرموز و جدیدی مطلع شده اند که منشأ آن نامعلوم بوده و عده ای بر این باورند که این انرژی مهار شدنی و قابل کنترل است. شما می توانید کاملا آزادانه در هر دو مسیر بازی ایفای نقش کنید و به دنبال حقیقت به داستان بازی وارد شوید. شما می توانید با دیگر کاربران از سراسر دنیا هم گروه شده و با کمک هم و سرنخ هایی که به دست می آورید به کشف حقیقت بپردازید. آیا برای ماجراجویی و محافظت از دنیا آماده اید؟