بازی اندروید Spellsouls: Duel of Legends نمونه ای از بازی های آنلاین است که در آن به صورت تن به تن مبارزه ای حماسی را رقم خواهید زد. ابتدا باید کاراکتر خود را انتخاب کنید. سپس با توجه به قدرتها و توانایی های آن نقشه ای تاکتیکی را طراحی کنید. قهرمان های افسانه ای بسیاری برای انتخاب وجود دارند. مهارت جنگی خود را در نبرد و دوئلی نفس گیر به حریف خود نشان داده و آنها را شکست دهید. برای دانلود بازی اندروید Spellsouls: Duel of Legends از اندرویدسیتی کافیست لینک زیر را دنبال کنید.