در بازی اندرویدی Driving School 2016 شما به عنوان شخصی که برای یادگیری رانندگی تلاش می کند، سوار ماشین های متنوع می شوید و استعداد خود را محک می زنید.بر خلاف دیگر بازی های ماشین رانی که نقش شما تنها هدایت ماشین با تکان دادن فرمان بود، اینک می توانید به صورت دستی، کارهای جزئی نظیر بستن کمربند، راهنما زدن، کلاج و به ترتیب پا گذاشن روی پدال گاز و ترمز را تجربه کنید.بی شک هدایت کامل ماشین و تعویض دنده به حالت اتومات و دستی به همراه گرافیک فوق العاده و طراحی محیط های اطراف لذت بخش خواهد بود.بازی اندرویدی Driving School 2016 متفاوت ترین بازی به سبک ماشینی است که تجربه خواهید کرد.