Township یک بازی زیبا، آرام و سرگرم کننده است که نقش اصلی شما در این بازی مدیریت و توسعه مزرعه و شهر از راه های کشت و برداشت میوه ها و سبزیجات، ساخت و فروش ابزار های مختلف، انجام معامله های گوناگون و… است.در طول بازی با امکانات مختلف و جذاب بازی درگیر شده و می توانید ساعت ها سرگرمی و لذت برای خود بسازید.با ارتقا بازی کم کم پیچیدگی و مدیریت اوضاع شما را به چالش می کشد و شما باید با تدبیر مناسب اوضاع را کنترل کنید و مثل یک شهردار بازی را اداره کنید.هم اکنون می توانید بازی را از لینک دانلود دریافت کنید.