بازی اندرویدی Criminal Case یکی از نمونه های موفق در سبک ماجراجویی می باشد که در آن باید به پلیس شهر کمک کنید. در بازی اندرویدی Criminal Case با یافتن سرنخ های جدید و به عنوان یک کاراگاه باهوش و زرنگ باید ماموریت ها را پشت سر بگذارید. در واقع شما در بازی اندرویدی Criminal Case مثل یک کاراگاه به صحنه جرم اعزام شده و با بررسی جزییات پرونده و صحنه جرم به کشف حقیقت و اسرار ماجرا می پردازید.