SD Maid Pro – System Cleaning Tool یک برنامه بسیار قدرتمند است که با استفاده از آن می توانید به راحتی اطلاعات گوشی خود را مرتب کرده و فایل ها را به صورت بهینه دسته بندی کنید. همان طور که می دانید زمانی که گوشی روت می شود دسترسی به فایل های سیستمی ممکن است مشکل ساز شود زیرا ممکن است به اشتباه این فایل ها دستکاری شده یا حذف شوند .اما به کمک برنامه SD Maid Pro – System Cleaning Tool می توانید فایل های سیستمی را مخفی کرده تا از آسیب به دور بمانند و همچنین می توانید دیتا و فایلهایی که اضافه بوده و از برنامه ها یا بازی های حذف شده در حافظه گوشی به جا مانده اند را تشخیص داده و حذف کنید تا کارایی و فضای حافظه گوشی بهبود یابد.