برنامه اندرویدی Unit Converter یک برنامه کامل و جامع برای همه مهندسین و دانشجویان و دانش آموزان است که با استفاده از آن می توانید جهت تسهیل امور علمی خود کمیت های مختلف را به هم تبدیل کنید. این برنامه شامل بیش از ۴۰ دسته بندی برای کمیت های مختلف و ۱۲۰۰۰ واحد است که می توانید در صورت نیاز آنها را به هم تبدیل کنید. رابط کاربری این برنامه ساده بوده و شما می توانید به آسانی با آن کار کنید و یا حتی کمیت اختصاصی خود را به این مجموعه اضافه کنید!