بازی فکری Hardback به سبک بازی های تخته ای طراحی شده است. در این بازی باید چالش های متنوعی را پشت سر گذارید. هوش و ذکاوت خود را به کار گیرید و همگان را حیرت زده کنید. در هر مرحله باید با استفاده از کارت های رو شده کلمات مناسبی بسازید تا معماها را حل کنید. اگر میخواهید در فضایی آرام و لذت بخش مدتی را به سوزاندن فسفر مشغول باشید، همین حالا Hardback را دانلود و نصب کنید. بدون شک با اجرای بازی Hardback زبان انگلیسی شما نیز تقویت خواهد شد.