برنامه آموزشی Khan Academy یک نرم افزار جامع برای یادگیری و آموزش است که در آن مطالب علمی جالب و کاربردی را می توانید مشاهده کنید. دسته بندی کاملی از موضوعات متنوع مثل هنر، ریاضیات، بیولوژی و تاریخ در این نرم افزار وجود دارد. هزاران ویدیوی آموزشی که با مشاهده آن ها حقایق علمی و جالبی را می توانید یاد بگیرید. هر روزه مطالب جدیدی را در نرم افزار آموزشی  Khan Academy یاد گرفته و علاوه بر سرگرم شدن اوقات فراغت خود را مفیدتر سپری کنید. برای دانلود رایگان  Khan Academy از اندرویدسیتی لینک زیر را دنبال کنید.