افزوده شدن صندوق جدید Clan Chest (در تاریخ ۲۹ آذر)

این بخش از آپدیت از تاریخ ۲۹ آذر به صورت رسمی منتشر می شود و در آن باید با هم کلنی های خود به صورت مشترک این صندوقچه را باز کنید بدین معنی که کرون جمعی شما به مقدار کافی برای باز کردن کلن چست برسد.
آخرین نسخه بازی کلش رویال – clash royale را می توانید از لینک دانلود دریافت نمایید.